Two Blondes logo

Welcome to

Two Blondes & A Harp

Marketing /Press Release -Two Blondes & a Harp! This unique, vibrant voice and harp cabaret features the vocal and comedic talents of Lowri-Ann Richards, ‘A siren of cabaret’- Broadway Baby, Edinburgh Fringe 2014, and Glenda Clwyd, a harpist whose recordings are highlighted in the BBC Radio 6 International’s top ten chart. You will love their eclectic choice of material – a repertoire ranging from Coldplay to Sia, Bowie to Manilow, Welsh folk to Lady Gaga…. and a lot more besides. Come and listen to beautifully sung songs with fabulous arrangements. This smart and funny act drags cabaret kicking and screaming into the 21st century!

Listen to our latest BBC Radio Wales interview below:

Listen Now

Datganiad i’r Wasg / Marchnata – Two Blondes & a Harp! Mae’r cabarê ungryw hon sy’n cyfuno llais gwefreiddiol a thelyn yn cyflwyno doniau canu a chomedi Lowri-Ann Richards, ‘A siren of cabaret’- Broadway Baby, Fringe Caeredin 2014 a Glenda Clwyd telynores sydd yn ymddangos yn neg uchaf siart BBC 6 Rhyngwladol. Fe fyddwch wrth eich bodd gyda’r dewis o ganeuon – repertoire yn amrywio o Coldplay i Sia, Bowie i Manilow, caneuon traddodiadol Cymreig i Lady Gaga ….. a llawer mwy. Dewch i wrando ar ganeuon wedi eu dehongli’n brydferth a threfniadau gwych. Mae’r sioe fyrlymus, egniol a doniol hon yn llusgo cabarê gerfydd ei thannau i’r 21 ganrif!

Gwrandewch ar ein cyfweliad diweddaraf ar BBC Radio Wales.

Come and listen to beautifully sung songs with fabulous arrangements.

Upcoming Events

Cabaret @ Acapela Studio, Cardiff

Date: 7th October 2017

Time: 7:30

Location: Cardiff

Come and listen to beautifully sung songs with fabulous arrangements. This smart and funny act drags cabaret.

Cabaret @ Plas Glyn-y-Weddw, Pwllheli

Date: 30th July 2017

Location: Pwllheli

This unique, vibrant voice and harp cabaret features the vocal and comedic talents of Lowri-Ann Richards